ورود |  ثبت نام |  نقشه وب سایت
دوشنبه 4 تیر 1397
گالری تصاویر
محتوا

اسناد قابل ترجمه ونرخ نامه قانونی ترجمه رسمی به تفکیک نوع اسناد(تعرفه سال 1393) قوه قضاییه

حداکثر هزینه ترجمه

(ریال)

حداکثر زمان

ترجمه ( روز)

نوع سند

ردیف

120/000

3

ریز نمرات دبیرستان ، پیش دانشگاهی (هر ترم )

1

150/000

3

ریز نمرات دانشگاه ( هر ترم )

2

3

دیپلم دبیرستان یا پیش دانشگاهی

3

 

 

 

 

200/000

3

شناسنامه

4

3

گواهی تجرد، تولد و فوت

5

3

گواهی عدم سوء پیشینه

6

3

گواهینامه رانندگی

7

3

کارت پایان خدمت یا معافیت

8

3

کارت واکسیناسیون

9

3

ریز نمرات دبستان، راهنمایی ( هر سال )

10

3

توصیه نامه تحصیلی ( بعد از تحصیلات سوم راهنمایی )

11

3

گواهی اشتغال به تحصیل

12

3

گواهی ریز نمرات

13

3

کارت شناسایی

14

3

برگه مرخصی

15

3

کارت نظام پزشکی

16

3

حکم بازنشستگی

17

3

جواز کسب

18

3

کارت نظام مهندسی

19

 200/000

3

انواع پروانه و جواز اشتغال به کار

20

3

کارت مباشرت

21

3

ثبت علائم تجاری

22

3

گواهی فنی و حرفه ای ( یک رو )

23

3

انواع قبض (مالیات، پرداخت بیمه ، آب ، برق و ...)

24

 

 

 

 

 

300/000

3

دانش نامه فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس، دکترا

25

3

گواهی موقت فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس، دکترا

26

3

کارنامه توصیفی ابتدایی ( هر صفحه )

27

3

گواهی ( هر نوع )

28

3

فیش حقوقی ( کوچک)

29

3

تقدیر نامه و لوح سپاس (کوچک)

30

3

لیست بیمه کارکنان ( تا ده نفر)

31

3

پروانه دائم پزشکی

32

3

پروانه مطب

33

5

روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات (کوچک)

34

3

سند اتومبیل

35

3

انواع گواهی یا سپرده بانکی

36

3

انواع اوراق مشارکت و اوراق قرضه

37

3

گذرنامه

38

3

برگ تشخیص مالیات ، مالیات بر ارث، مالیات قطعی

39

10

سرفصل دروس( هر صفحه)

40

3

اساسنامه ثبت شرکت ها ( هر صفحه ) فرمی

41

 

 

 

 

400/000

4

روزنامه رسمی؛ تغییرات و تصمیمات ( بزرگ)

42

3

تقدیر نامه بزرگ

43

4

کارت بازرگانی، دفترچه بازرگانی

44

5

اساسنامه ثبت شرکت ها ( هر صفحه ) غیر فرمی

45

10

قرارداد فارسی به زبان بیگانه و بالعکس ( هر صفحه)

46

5

مبایعه نامه و اجاره نامه با کد رهگیری ( هر صفحهa4)

47

5

موافقت اصولی

48

10

ترازنامه شرکت ها ، اظهار نامه مالیاتی (هر صفحه )

49

3

لیست بیمه کارکنان ( ده نفر به بالا)

50

5

پروانه پایان ساختمان ( هر صفحه)

51

10

پروانه دفترچه ای یا شناسنامه ساختمان ( هر صفحه )

52

10

گواهی حصر وراثت

53

3

فیش حقوقی بزرگ

54

3

حکم اعضای هیئت علمی

55

3

حکم کارگزینی

56

5

پرینت های بانکی ( هر صفحه )

57

 

 

500/000

5

سند ازدواج یا طلاق

58

5

روزنامه رسمی تأسیس

59

10

بارنامه گمرکی ( هر صفحه )

60

5

گواهی اشتغال به کار به همراه شرح وظایف

61

3

پروانه وکالت

62

3

پروانه مهندسی

63

3

جواز تأسیس

64

3

کارت شناسایی کارگاه

65

3

سند ما لکیت ( دفترچه ای )

66

600/000

5

برگ سبز گمرکی

67

5

پروانه بهره برداری

68

 

700/000

10

شرکت نامه

69

10

اظهار نامه یا تقاضای ثبت شرکت

70

10

سند مالکیت ( تک برگی )

71

10

اقرارنامه ، استشهاد نامه ، رضایت نامه ، تعهد نامه ، وکالت نامه ، صلح نامه ( هر صفحه )

72

700/000

10

دادنامه یا رأی دادگاه ( هر صفحه )

73

800/000

10

اجاره نامه ، بنچاق ، قولنامه یا مبایعه نامه رسمی ( صفحهa3)

74

 

 

توضیحات :

1- در ازای هر یک از خدمات زیر، حسب مورد، مبلغ 50000 ریال به هزینه های ترجمه افزوده می گردد:

- هزینه های دفتری(تایپ، تکثیر، کپی، پلمپ و...)

- توضیحات شناسنامه؛

-وضغیت تأهل و طلاق و فرزندان؛

-هر انتقال در سند مالکیت

2- هزینه نسخه اضافه؛

-در زمان تحویل مدارک 10% هزینه ترجمه،

-بعد از زمان تحویل و تا 3 ماه بعد 25% هزینه ترجمه برای نسخه اول،

-بعد از 3 ماه تا یکسال 50% هزینه ترجمه برای نسخه اول،

-پس از یکسال کار جدید محسوب میشود،

-برای نسخ دیگر در هر زمان صرفاً هزینه های دفتری دریافت می شود.

 

تذکر:

-ارائه رسید مشتمل بر نوع، تعداد مشخصات صاحب سند، تاریخ تحویل و استرداد و میزان دستمزد در هنگام دریافت مدارک توسط مترجم رسمی و دارالترجمه ها الزامی است.

-عدم ارائه رسید و یا عدم رعایت تعرفه توسط دارالترجمه یا مترجم رسمی، مطابق ماده 6 قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی مصوب 1316/3/20 با اصلاحات و الحاقات بعدی تخلف بوده و متقاضی می تواند با مراجعه مستقیم به اداره کل اسناد و امور مترجمان واقع در میدان حسن آباد، کوچه شهید صدری و یا از طریق درگاه اینترنتی ( www.ekfam.ir) شکایات خود را مطرح و پیگیری نماید.